Regulamin

REGULAMIN REZERWACJI ORAZ  POZOSTAŁYCH USŁUG OBIEKTÓW NALEŻĄCYCH DO TATRA BEST 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa
  i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług noclegowych oraz usług dodatkowych.
 2. Ceny podane na stronie są cenami brutto. Wszystkie transakcje zawierane są w  walucie PLN.
 3. Rezerwacji pobytu można dokonać przy pomocy jednej z metod:
 • Telefonicznie – każda rezerwacja dokonana drogą telefoniczną traktowana jest jako rezerwacja wstępna. Wszelkie szczegółowe dane (w tym warunki rezerwacji) zostaną przesłane drogą mailową.
 • Mailowo – otrzymując w odpowiedzi ofertę cenową oraz warunki rezerwacji
 • Przy pomocy systemu rezerwacyjnego dostępnego na stronie www.tarabest.com 
 • Poprzez firmy, agencje lub portale pośredniczące

Rezerwacje wskazane powyżej są rezerwacjami wstępnymi o ile portal pośredniczący nie pobiera płatności podczas rezerwacji . Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu zadatku lub w określonych przypadkach, pełnej wartości rezerwacji.

Zadatek należy wpłacić najpóźniej w ciągu 2 dni od dnia dokonania rezerwacji. W przypadku ofert specjalnych, świąt, długich weekendów, mogą obowiązywać inne zasady rezerwacji i anulacji.

W przypadku rezerwacji w dniu przyjazdu oraz 48 godziny od daty przyjazdu płatności zadatkowej należy dokonać niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji, nie później niż 2 godziny od dokonania rezerwacji.

Zadatek nie podlega zwrotowi.

Wpłata zadatku i tym samym skuteczne dokonanie rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w regulaminie oraz zapoznanie się z regulaminem obiektu.

W przypadku płatności przelewem wszelkie opłaty za jego dokonanie ponosi Usługobiorca.

Nie wpłacenie zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.

Skrócenie pobytu nie jest podstawą do rekompensaty.

W przypadku skrócenia pobytu, Gość zobowiązuje się pokryć pełną wartość rezerwacji — również niewykorzystanych nocy.

Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonaną rezerwację.

 1. Oferty opublikowane na stronie, systemie rezerwacyjnym, przedstawione drogą telefoniczną lub osobiście nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i następnych kodeksu cywilnego. Oferta cenowa obiektu, do czasu potwierdzenia, może ulec zmianie.
 2. Obiekt  wystawia faktury bez VAT zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego.
 3. Warunki rezygnacji rezerwacji:

W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację z pobytu w wysokości wpłaconego zadatku.

Wniosek o anulowanie rezerwacji powinien być zgłoszony w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną.

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość zmiany dat pobytu.

     7. Dodatkowe informacje

 • Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 16.00
 • Doba noclegowa kończy się o godzinie 11.00
 • Rachunek za pobyt powinien zostać uregulowany z góry w dniu przyjazdu
 • Wszelkie ewentualne spory związane z realizowanymi przez Obiekt świadczeniami, w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą,  rozstrzyga Sąd właściwy według przepisów proceduralnych.

     8. Na terenie całego Obiektu, w tym w pokojach , zgodnie z Ustawą z dnia 08.04.2010 roku o zmianie Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, z późniejszymi zmianami – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów.

Złamanie zakazu określonego w pkt. 8 e przez Gościa jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1.000,00 zł. Dotyczy to szczególnie dearomatyzacji wynajętego pokoju, w którym złamano zakaz oraz pokrycie wielotysięcznego kosztu interwencji Straży Pożarnej, jeżeli takim kosztem zostanie obciążony właściciel Tatra Best.

Palenie dozwolone jest tylko i wyłącznie w wyznaczonych miejscach na balkonie oraz w ogrodzie obiektu.

     9. Za spowodowanie zniszczenia lub uszkodzenia mienia znajdującego się na terenie obiektu zostaną Państwo obciążeni kosztami naprawy, renowacji lub zakupu nowego mienia.

    10. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w obiektach należących do Tatra Best

    11. Administarcja nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie dostępnych rzeczy oraz atrakcji na terenie obiektów należących do Tatra Best

12. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne oraz fizyczne poniesione przez klientów Tatra Best

 

Dokonując rezerwacji automatycznie akceptują Państwo niniejszy regulamin oraz klauzulę Rodo.